Maraton Gardens Poznań

Najnowsze dane NBP o cenach mieszkań

W ostatnich dniach opublikowano kilka raportów o nieruchomościach. Jednym z nich jest  kwartalny raport NBP. Jak według danych zbieranych przez tą instytucję, kształtują się ceny mieszkań na rynku wtórnym?

Wspomniane opracowanie nosi tytuł „Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kw. 2014 r.”. Jak możemy się z niego dowiedzieć, ceny na rynku wtórnym pozostały stabilne. Autorzy raportu zwracają jednak uwagę, iż po uwzględnieniu inflacji realne średnie ceny transakcyjne mkw. wykazywały niewielki wzrost, do czego przyczyniła się deflacja cen konsumenta w III kw. br. Wskazują także, iż ceny hedoniczne (czyli oczyszczone z różnicy w jakości mieszkań) na rynku wtórnym w Warszawie lekko wzrosły. Oznacza to, iż ceny porównywalnych jakościowo mieszkań wykazywały niewielką tendencję wzrostową. W stolicy w poprzednich latach ceny hedoniczne spadały wolniej niż średnie ceny transakcyjne. Przyczyną tego była sprzedaż większej ilości gorszych jakościowo mieszkań, położonych w mniej atrakcyjnych lokalizacjach i znajdujących się w gorszym stanie technicznym.

ceny mieszkan

Jarosław Mikołaj Skoczeń, Grupa Emmerson S.A.