Kategoria: Prawo nieruchomości

Jak przedsiębiorcy stosują się do ustawy deweloperskiej

Jak przedsiębiorcy stosują się do ustawy deweloperskiej Ustawa deweloperska weszła w życie w kwietniu 2012 r. Można by zatem przypuszczać, że w tym momencie nikt nie powinien mieć wątpliwości, co do konieczności stosowania się do jej postanowień. Jednak z badań rynku pierwotnego wynika, że większość deweloperów nadal próbuje ominąć zapisy ustawy. Dotyczy to głównie konieczności…
„Czyściciele kamienic” wreszcie będą mieli trudniej. Nowe przepisy poprawią sytuację lokatorów.

Stare kamienice w centrach największych polskich miast są łakomym kąskiem dla inwestorów i to pomimo ich nieraz fatalnego stanu technicznego. Dlatego wbrew zwykle skomplikowanej sytuacji prawnej i dużym nakładom, jakie trzeba będzie w przyszłości ponieść, stają się one przedmiotem transakcji. Na przeszkodzie potencjalnych zysków, jakie można byłoby czerpać z nieruchomości po przeprowadzeniu jej gruntownego remontu,…
Najem okazjonalny – czy to się opłaca?

Jak wynająć mieszkanie bez obaw o jego zniszczenie, zadłużenie, lub to czego właściciele obawiają się najbardziej – niemożność pozbycia się lokatora nawet po zakończeniu umowy? Przedstawiamy kiedy oraz dlaczego warto skorzystać z możliwości najmu okazjonalnego. Zmiana ustawy o ochronie praw lokatorów  z dn. 17 grudnia 2009 r. wprowadziła do porządku prawnego nowe pojęcie – najem…
Rękojmia za wady nieruchomości

Wejście w życie ustawy o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014 r. oraz związane z tym zmiany Kodeksu Cywilnego wprowadziły pewne zmiany co do gwarantowanej przez deweloperów rękojmi za wady sprzedawanej nieruchomości. Obecnie obowiązuje ona przez okres pięciu lat, a nie jak dotychczas trzech. Dotyczy to jednak tylko nieruchomości nabywanych przez osoby fizyczne na…
Polski Związek Firm Deweloperskich wygrywa w sporze z UOKiK-iem

W środę zakończył się 5-letni spór Polskiego Związku Firm Deweloperskich z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczący 2% różnicy w powierzchni projektowanej do wybudowanej. Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił w całości DecyzjęPrezesaUOKiKzgrudnia 2010 r., kwestionującą zapisy Katalogu Zasad Umowy Deweloperskiej (KZUD) opracowanego przez PZFD, które określały dopuszczalny margines oraz przewidywały mechanizm waloryzacji ceny. Jeszcze przed…
Podział wspólnoty mieszkaniowej przez podział nieruchomości

Podział wspólnoty przez podział nieruchomości nie jest prostym i tanim rozwiązaniem, jednakże możliwym. Należy zaznaczyć, iż ewentualny podział może nie być do zaakceptowania przez wielu członków dotychczasowej wspólnoty, gdyż de facto oznacza uszczuplenie ich majątku. Gwoli przypomnienia, wspólnotę mieszkaniową tworzą właściciele lokali znajdujących się w obrębie określonej nieruchomości gruntowej. Nieruchomość ta musi być geodezyjnie wyodrębniona…
Prawo własności i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – czy różnice są istotne?

Wiele osób kupujących mieszkanie staje przed dylematem, czy warto nabyć lokal, do którego nie przysługuje prawo własności, ale spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Jakie są właściwie różnice między tymi prawami? W niniejszym artykule postaramy się rozwiać główne wątpliwości. Zacznijmy od tego czym są obydwa prawa. Prawo własności zgodnie z Kodeksem cywilnym oznacza możliwość korzystania…
strefy_nieruchomosci_p_l_dom

Budowa domu bez pozwolenia? Teraz to możliwe!

W połowie bieżącego roku zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Ma ona na celu uproszczenie i skrócenie procesu budowlanego, miedzy innymi poprzez zniesienie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do niektórych obiektów. Największe zmiany dotyczą domów jednorodzinnych, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki, na której został zaprojektowany. Aby rozpocząć inwestycję…
MP_Cicha Dolina_Cam002_C

Świadectwa energetyczne – ktokolwiek chce, ktokolwiek rozumie

Certyfikaty energetyczne obowiązują od 2009 r. Czy pomogły ograniczyć zużycie energii i przyczyniły się do popularyzacji energooszczędnych rozwiązań? Niestety odpowiedź na powyższe pytanie będzie negatywna. Certyfikaty energetyczne pomimo szczytnych założeń okazały się w praktyce kolejnym papierkiem, do którego nikt nie przywiązuje szczególnej wagi. Osoby kupujące nieruchomość często wcale nie wiedzą, iż powinny otrzymać taki dokument….
strefy_nieruchomosci_p_l_aukcja — kopia

Upadłość konsumencka ratunkiem dla ,,frankowiczów”?

CZY Z TEGO INSTRUMENTU MOGĄ SKORZYSTAĆ „FRANKOWICZE”? Ostatnio rynek walutowy przeżył szok, w związku ze znaczącym umocnieniem się franka szwajcarskiego wobec euro i (w konsekwencji) złotego. Skutkiem powyższego jest skokowy wzrost kosztów rat kredytowych dla kredytobiorców, którzy zaciągnęli zobowiązania we franku szwajcarskim. Opisane zjawisko może (na zasadzie domina) spowodować wzrost liczby tzw. upadłości konsumenckiej. Warto…
strefy_nieruchomosci_ziemia

Możliwość przedłużenia użytkowania wieczystego

Umowa użytkowania wieczystego co do zasady zawierana jest na okres 99 lat, a w wypadku gdy cel użytkowania wieczystego nie wymaga zawarcia umowy na tak długi okres czasu, dopuszczane jest oddanie gruntu na okres krótszy, jednakże co najmniej na okres lat czterdziestu. Przedmiotową umowę można przedłużyć. Gwoli przypomnienia, „grunty stanowiące własność Skarbu Państwa a położone…
strefy_nieruchomosci_p_l_budowa1 — kopia

Remontujesz dom/mieszkanie? Sprawdź co na to prawo.

Przeprowadzenie remontu wymaga spełnienia wymagań narzuconych przez powszechnie obowiązujące prawo. Niekiedy nie zdajemy sobie sprawy, że nie można remontu przeprowadzać w sposób dowolny bez powiadomienia odpowiednich organów. Roboty budowlane, przez co należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego wymagają uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, przed…
strefy_nieruchomosci_p_l_aukcja — kopia

Zachowek z praktycznego punktu widzenia

Z różnych względów członkowie najbliższej rodziny testatora nie są uwzględniani w testamencie. Jednakże nie wyklucza to wystąpienia przez osoby pominięte z roszczeniem o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku (ewentualnie jego uzupełnienia). Zgodnie z art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego „Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, nalezą się, jeżeli uprawniony…
IMG_5845 — kopia

Kto odpowiada za naprawy wynajmowanego lokalu mieszkalnego?

Obowiązki najemcy w przedmiocie napraw wynajmowanego lokalu określa art. 6B Ustawy o ochronie praw lokatorów.  Przepis ten zawiera katalog zamknięty napraw, do których zobowiązany jest najemca, który obejmuje naprawę i konserwację podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych,  okien i drzwi, wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą, trzonów kuchennych, kuchni i…
strefy_nieruchomosci_indeks

Czy student powinien obawiać się najmu lokalu na podstawie umowy najmu okazjonalnego

Przełom sierpnia i września to gorący czas dla osób, które rozpoczynają studia z uwagi na poszukiwania lokalu mieszkalnego do wynajęcia. Właściciel mieszkania studentowi, który będzie zainteresowany wynajęciem mieszkania, może zaproponować umowę „zwykłą” najmu (uregulowana w Kodeksie cywilnym) lub zdecydowanie rzadziej stosowaną umowę najmu okazjonalnego (uregulowaną w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie…
strefy_nieruchomosci_p_l_wynajem_mieszkań_blog

Czy można i jak przypilnować komornika?

W jaki sposób można zainicjować podjęcie czynności nadzorczych nad działaniami komornika w ramach postępowania egzekucyjnego? W ramach polskiego postępowania egzekucyjnego komornik dokonuje szeregu czynności: od samego wszczęcia postępowania egzekucyjnego, przez poszukiwanie majątku dłużnika, aż po odzyskanie wierzytelności. W trakcie przeprowadzenia ww. czynności często zdarzają się błędy czy też uchybienia, które narażają strony postępowania egzekucyjnego na …
Czytelnik pyta, prawnik odpowiada

„Czytelnik chce wybudować dom na osiedlu domów szeregowych. Tuż obok domu szeregowego, jednopiętrowego, chce postawić (tuż przy ścianie bez okien) dom piętrowy. Czy jest możliwe? Czy prawo na to zezwala? Jakie warunki musi spełnić?” O wyborze lokalizacji budynku wpływ ma wiele czynników, w tym czynniki natury prawnej, w szczególności gdy w sąsiedztwie planowanego domu znajdują…
strefy_nieruchomosci_p_l_aukcja — kopia

Istotne zmiany w postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości po 3 maja 2012 roku.

Na wniosek wierzyciela, w dniu 29 lutego 2012 roku zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne. W związku z ww. postepowaniem sąd rejonowy  postanowieniem z dnia 26 marca 2013 roku przysądził prawo do lokalu na rzecz wierzyciela. Wobec powyższego, w dniu 07 lipca 2014 roku komornik wszczął postępowanie egzekucyjne wzywając do opróżnienia przez dłużnika lokalu mieszkalnego i wydania tego lokalu wierzycielowi…
strefy_nieruchomosci_zlota44

Co może zrobić klient, gdy deweloper ogłosi upadłość?

Zakup pierwszego mieszkania, co do zasady, to jedna z ważniejszych i radosnych decyzji w życiu. Jednakże sytuacja ta może się drastycznie zmienić, gdy (w przypadku zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym) deweloper w trakcie realizacji inwestycji ogłosi upadłość. Należy zaznaczyć, iż do dnia wejścia w życie potocznie nazywanej Ustawy deweloperskiej pozycja klientów w stosunku do upadłego dewelopera…
strefy_nieruchomosci_p_l_kredyt

Odwrócony kredyt hipoteczny na rozsądnych warunkach

Odwrócona hipoteka to nie to samo, co odwrócony kredyt hipoteczny, oferowany przez banki w innych krajach. Obecnie, emerytom w Polsce wypłacane są świadczenia na podstawie umowy dożywocia, którą reguluje Kodeks cywilny. Umowę zawiera się nie z bankiem, lecz z prywatnym przedsiębiorstwem, zazwyczaj nazywającym się „funduszem”. Obecnie na polskim rynku nie ma ofert odwróconego kredytu hipotecznego, czyli…
strefy_nieruchomosci_p_l_miastoblog

Korzystna uchwała SN dla spadkobierców dotycząca zapisu windykacyjnego

Przed 23 października 2011 roku spadkodawca nie mógł rozrządzić w testamencie na wypadek śmierci konkretnym przedmiotem. Dopiero od dnia 23 października 2011 roku Ustawodawca zdecydował się wprowadzić do polskiego porządku prawnego nową instytucję – zapis windykacyjny. Sprawa komplikowała się, jeżeli spadkodawca uczynił zapis dot. zarządzania konkretnym przedmiotem w testamencie sporządzonym przed dniem 23 października 2011…
strefy_nieruchomosci_ p_l_mieszkanie_piotr_szymczak

Dostałem w spadku zadłużone mieszkanie?! Co zrobić?

Powołana do spadku osoba jak wynika z istoty sukcesji uniwersalnej, na mocy jednego aktu wstępuje w ogół praw i obowiązków zmarłego. W związku z powyższym często się zdarza, iż spadkobierca dziedziczy m.in. nieruchomość/ lokal obciążany hipoteką, w związku z kredytem hipotecznym. Spadkobierca powinien rozważyć, czy korzystniej jest dla niego spadek przyjąć, czy odrzucić. Odrzucić przyjęcia…
strefy_nieruchomosci_kodeks_budowlany_Jaroslaw_Mikolaj_Skoczen_Emil_Chrzanowski

Nowy kodeks budowlany- czy udanie zastąpi przepisy prawa budowlanego?

  Każdy kto chociaż raz miał do czynienia z budową domu wie, że samo postawienie budynku nie jest wielkim wyzwaniem. Największy trud sprawia przebrnięcie przez wszystkie przepisy  Prawa Budowlanego. Niedługo dla przyszłych budowlańców ma się pojawić światełko w tunelu w postaci nowego Kodeksu Budowlanego,  ma on zastąpić przestarzałe i zagmatwane przepisy, których często nawet sami…
Grunt pod budynkiem – własnościowy czy w użytkowaniu wieczystym, co korzystniejsze?

Podejmując życiową decyzję o zakupie mieszkania, często nie zastanawiamy się czy grunt, na którym stoi budynek mieszkalny stanowi odrębną własność czy jest w użytkowaniu wieczystym, a powyższe w zasadzie nie wpływa na cenę metra kwadratowego lokalu mieszkalnego. Ma to jednak znaczenie dla późniejszego właściciela lokalu przy daninach rocznych. Należy zaznaczyć, iż co do zasady, podatek…
Administracyjny podział nieruchomości

Podział nieruchomości polega na wydzieleniu z nieruchomości jednej lub kilku działek w celu utworzenia odrębnych nieruchomości − zazwyczaj połączony jest ze zmianą własności nieruchomości. Administracyjny podział nieruchomości uregulowany jest w ustawie o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania…
Czy można wygrać z uciążliwym sąsiadem

Mieszkając w zabudowie wielorodzinnej, każdy powinien się liczyć ze zdarzającym się sporadycznie zachowaniami sąsiadów, które wykraczając poza ramy porządku domowego, czy to przez głośne zachowanie, czy to inne niestosowne zachowanie. Każdy jest człowiekiem i zdarzają się sytuacje, w których sąsiad może być uciążliwy dla drugiego sąsiada. Nieznośny sąsiad potrafi naprawdę uprzykrzyć życie….
ZGODNOŚĆ Z KONSTYTUCJĄ INSTYTUCJI ZACHOWKU

Zachowek, jest instytucją prawa cywilnego, spełniającą w szczególności funkcję zabezpieczającą, mającą na celu uchronić najbliższą rodzinę spadkodawcy przed rozporządzeniem przez spadkodawcę całym majątkiem na rzecz osoby lub osób nie znajdujących się w najbliższym kręgu rodziny spadkodawcy. Wywodzi się on z dbałości o to, aby majątek, który dawniej był najczęściej efektem wieloletniej pracy i nakładów całej…
Już po świętach, ale fiskus pamięta o prezentach

Po okresie świątecznym i noworocznym, co do zasady każdy wraca do szarej rzeczywistości. Dlatego też to najlepszy okres żeby przeanalizować na spokojnie jakie prezenty w okresie świątecznym otrzymaliśmy, ponieważ dla urzędu skarbowego każdy prezent jest darowizną.  …
W przypadku podwyżki opłaty za użytkowanie wieczyste zapłacisz więcej

Zgodnie z art. 77 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) „Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, (…), podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. (…)”.  …
Odzyskanie nieruchomości zabranych przez Bieruta

Na podstawie wydanego dekretu z 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy, nazywanego potocznie dekretem Bieruta, na własność ówczesnej gminy Warszawy przeszły wszystkie grunty znajdujące się w przedwojennych granicach miasta, co rzekomo miało ułatwić odbudowę zniszczonej podczas wojny Warszawy. Pomimo upływu wielu lat od wydanie ww. aktu normatywnego, wciąż istnieje szansa na odzyskanie…
BĘDZIE MOŻNA BUDOWAĆ NA CUDZYM

Będzie można wznieść budowlę na cudzym, prywatnym gruncie.Podstawowe założenia instytucji prawa zabudowy.   Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, efektem czego ma być wprowadzenie przez ustawodawcę do polskiego porządku prawnego nowej instytucji prawnej – prawa zabudowy. Po wprowadzeniu nowej instytucji, inwestor dysponujący prawem zabudowy będzie…
Posiadanie nieruchomości jego utrata, obrona konieczna; dozwolona samopomoc; i powództwo o przywrócenie posiadania

Co to jest posiadanie? Przyjmuje się, że posiadanie to stan faktyczny, rodzaj władztwa nad rzeczą – prawnie chroniony. Jak ustawodawca chroni posiadanie? Niech jako odpowiedź na to pytanie posłuży omówienie trzech instytucji prawnych: obrony koniecznej, dozwolonej samopomocy i powództwa posesoryjnego. 1. Przepis art. 343 § 1 kodeksu cywilnego (k.c.) daje uprawnienie posiadaczowi by zastosował on „obronę konieczną, ażeby…Sytuacja właścicieli wyodrębnionych lokali kamienicy/budynku w sytuacji nabycia od gminy pozostałej części nieruchomości przez osobę trzecią

Zdarzają się takie sytuacje, w których gmina będąc współwłaścicielem budynku, w którym znajduje się w większość lokali komunalnych, a tylko część lokali wyodrębnionych/własnościowych postanawia sprzedać pozostałą część w nieruchomości podmiotowi trzeciemu, a podmiot ten stał się większościowym współwłaścicielem nieruchomości. Mogło by się wydawać, że sytuacja lokatorów komunalnych/najemców, a tym bardziej właścicieli wyodrębnionych lokali nie jest…Trudna praca pośrednika nieruchomości, a umowa pośrednictwa z klientem

W związku z panującym w dalszym ciągu kryzysem na rynku obrotu nieruchomościami, osoby szukające nieruchomości w celach nabycia lub najmu, ewentualnie chcące sprzedać lub wynająć nieruchomość chętnie korzystają z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu/profesjonalnego pośrednika w obrocie nieruchomościami. Jest to słuszne, ponieważ co do zasady każdemu zależy „na szybkiej” i jednocześnie bezpiecznej transakcji….
Umowa o dożywocie jako zabezpieczenie dla osoby w podeszłym wieku

Zdarzają się sytuacje, iż osoby w podeszłym wieku chcą „podzielić” zgromadzony majątek jeszcze za życia, by tym samym uniknąć ewentualnych sporów pomiędzy spadkobiercami. Najczęściej takie osoby decydują się przenieść własność nieruchomości z wykorzystaniem instytucji darowizny. Jednakże w takiej sytuacji muszą liczyć na dobrą wolę obdarowanego. Zdecydowanie bezpieczniej jest dla osoby chcącej przenieść własność nieruchomości na…