Tagi: gospodarka

Rynek hotelowy z dobrymi perspektywami

W Polsce systematycznie przybywa nowych hoteli. Chociaż branża boryka się z wieloma problemami, to perspektywy wydają się obiecujące. Liczba udzielonych noclegów rośnie, a prognozy makroekonomiczne wskazują, iż gospodarka będzie sprzyjać dalszemu rozwojowi tego rynku. W połowie 2015 r. w Polsce według danych GUS działało 2 316 hoteli. Oznacza to, iż od Euro 2012 przybyło około 300…
Gospodarka sprzyja mieszkaniówce

Solidny wzrost gospodarczy wydaje się niezagrożony w najbliższych latach. Skorzystać na tym powinni także deweloperzy mieszkaniowi. Wskaźniki makroekonomiczne obrazujące sytuację polskiej gospodarki cały czas pozostają bardzo korzystne. Gospodarka rozwija się w szybkim tempie – w poszczególnych kwartałach 2015 r. wzrost PKB oscylował w przedziale 3,3- 3,9%. Większość opublikowanych do tej pory danych wskazuje, iż wzrost…
RUINA, CZYLI DAMY RADĘ

Abstrahując  od bieżącej sytuacji politycznej i nie wdając się w rozważania, czy nadszedł, czy nie nadszedł czas na zmiany, warto zauważyć to, co już udało się zrobić. Udało się zaś zrobić dużo, a reszta jest jak ta zrujnowana fabryka w generalnie dobrze prosperującej Nowej Soli. Wystarczająco długo żyję, żeby już nie dziwić się zbyt wielu…
Czy europejski rynek jest atrakcyjniejszy od chińskiego?

Pozycja Chin, jako jednego z najlepszych miejsc na rozpoczęcie działalności gospodarczej, stopniowo się osłabia. Niedługo to Polska może stać się bardziej atrakcyjna dla biznesu.  Chiny powoli przestają być opłacalnym miejscem do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Notowana od lat nadwyżka handlowa powoduje, że juan jest coraz silniejszy. To z kolei jest przyczyną wzrostu cen chińskich produktów za…
Firmy z branży budowlanej – ich rola i znaczenie w regionach

O tym, iż  branża budowlana ma ogromny wpływ na całą gospodarkę nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Znaczenie tego sektora w poszczególnych regionach jest jednak zróżnicowane. Gdzie branża budowlana ma największy udział w tworzeniu  regionalnego PKB? Gdzie najmocniej dokłada się do budżetów jednostek samorządu terytorialnego? Odpowiedź na postawione wcześniej pytania możemy znaleźć w raporcie firmy doradczej…